Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3834. Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, stran 11669.

Minister za šolstvo in šport s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnosti vzgoje in izobraževanja, podpisniki Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10), na podlagi petega odstavka 10. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 83/10 in 89/10) izdaja
S K L E P
o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
1. točka
Do dodatka za izvajanje prilagojenega programa in za drugo neposredno delo v vrtcu ter za izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa in za drugo neposredno delo v šoli oziroma zavodu so upravičeni javni uslužbenci, ki so zaposleni v:
+-------------------------------------------------------------+
|Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s  |
|posebnimi potrebami                     |
+-------------------------------------------------------------+
|Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru             |
+-------------------------------------------------------------+
|Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora           |
+-------------------------------------------------------------+
|Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje   |
|Kamnik                            |
+-------------------------------------------------------------+
|Vzgojni zavod Kranj                     |
+-------------------------------------------------------------+
|Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana        |
+-------------------------------------------------------------+
|Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana             |
+-------------------------------------------------------------+
|Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana            |
+-------------------------------------------------------------+
|Mladinski dom Jarše Ljubljana                |
+-------------------------------------------------------------+
|Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec           |
+-------------------------------------------------------------+
|Center za sluh in govor Maribor               |
+-------------------------------------------------------------+
|Mladinski dom Maribor                    |
+-------------------------------------------------------------+
|Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik    |
+-------------------------------------------------------------+
|Center za korekcijo sluha in govora Portorož         |
+-------------------------------------------------------------+
|Vzgojni zavod Planina                    |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Veržej                     |
+-------------------------------------------------------------+
|Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje   |
|Vipava                            |
+-------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------+
|Osnovne šole z oddelki osnovne šole s prilagojenim programom |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina            |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Brežice                     |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Gornja Radgona                 |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Brinje Grosuplje                |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola N.H. Rajka Hrastnik Podružnica Log       |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Idrija                     |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica       |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Stična                     |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Primoža Trubarja Laško             |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Lenart                     |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Litija                     |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer             |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Mozirje                     |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Muta                      |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Miroslava Vilharja               |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice           |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur             |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin              |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje               |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Mirna                      |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika             |
+-------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------+
|Osnovne šole s prilagojenim programom            |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Glazija                     |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj          |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Roje Domžale                  |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice          |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola 27. julij Kamnik                |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Ljuba Šercerja Kočevje             |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Helene Puhar Kranj               |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško          |
+-------------------------------------------------------------+
|Dvojezična osnovna šola Lendava II.             |
+-------------------------------------------------------------+
|Zavod za usposabljanje Janez Levec Ljubljana         |
+-------------------------------------------------------------+
|Dom Antona Skale Maribor                   |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor             |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola IV. Murska Sobota                |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Kozara Nova Gorica               |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto          |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Stanka Vraza Ormož               |
+-------------------------------------------------------------+
|Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan       |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Ljudevita Pivka Ptuj              |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Antona Janše Radovljica             |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem      |
+-------------------------------------------------------------+
|III. osnovna šola Rogaška Slatina              |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Ana Gale Sevnica                |
+-------------------------------------------------------------+
|Tretja osnovna šola Slovenj Gradec              |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica    |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka            |
+-------------------------------------------------------------+
|Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje   |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola dr. Slavko Grum Zagorje ob Savi         |
+-------------------------------------------------------------+
|II. osnovna šola Žalec                    |
+-------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------+
|Dijaški domovi z vzgojnimi skupinami za učence osnovnih šol |
|s prilagojenim programom                   |
+-------------------------------------------------------------+
|Dijaški dom Črnomelj - vzgojna skupina            |
+-------------------------------------------------------------+
|Dijaški dom Murska Sobota - vzgojna skupina         |
+-------------------------------------------------------------+
|Dijaški dom Ptuj - vzgojna skupina              |
+-------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------+
|Razvojni oddelki vrtcev                   |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Bled                          |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Brežice                        |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Anice Černejeve Celje                 |
+-------------------------------------------------------------+
|Kranjski vrtci                        |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Semedela (pri Zavodu za korekcijo sluha in govora,   |
|Portorož)                          |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Krško                         |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Litija                         |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Ciciban Ljubljana                   |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Pod gradom Ljubljana                  |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Ledina Ljubljana                    |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Najdihojca Ljubljana                  |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec H. C. Andersen Ljubljana                |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Otona Župančiča Ljubljana*               |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Kolezija Ljubljana                   |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Murska Sobota                     |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Pedenjped Novo mesto                  |
+-------------------------------------------------------------+
|VVZ Vrtec Ptuj                        |
+-------------------------------------------------------------+
|OŠ Roje, enota vrtec                     |
+-------------------------------------------------------------+
|OŠ Gustava Šiliha Maribor, enota vrtec            |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Sežana                         |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Škofja Loka                      |
+-------------------------------------------------------------+
|Vrtec Antonije Kucler Vrhnika                |
+-------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------+
|Svetovalni centri                      |
+-------------------------------------------------------------+
|Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana |
+-------------------------------------------------------------+
|Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor  |
+-------------------------------------------------------------+
|Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto        |
+-------------------------------------------------------------+
|Osnovna šola Koper – svetovalni center            |
+-------------------------------------------------------------+
2. točka
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v zavodih iz prejšnje točke tega sklepa so upravičeni do dodatka po 10. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, če so razporejeni na delovno mesto:
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| Šifra  |  FUNKCIJA/DELOVNO |  TR |    OPOMBE    |
|  F/DM  |    MESTO    |    |           |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D027003 |KNJIŽNIČAR      | VII/1 |do največ 0,25    |
|     |           |    |delovne obveznosti  |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D027004 |KNJIŽNIČAR      | VII/2 |do največ 0,25    |
|     |           |    |delovne obveznosti  |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D027019 |POMOČNIK RAVNATELJA | VII/1 |           |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D027020 |POMOČNIK RAVNATELJA | VII/2 |           |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D027022 |RAČUNALNIKAR     | VII/2 |če dela v zavodu za  |
|     |ORGANIZATOR     |    |slepe in slabovidne  |
|     |INFORMACIJSKIH    |    |otroke, do največ   |
|     |DEJAVNOSTI      |    |0,55 delovne     |
|     |           |    |obveznosti      |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D027025 |SVETOVALNI DELAVEC  | VII/1 |do največ 0,55    |
|     |           |    |delovne obveznosti  |
|     |           |    |do največ 0,25    |
|     |           |    |delovne obveznosti v |
|     |           |    |svetovalnem centru  |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D027026 |SVETOVALNI DELAVEC  | VII/2 |do največ 0,55    |
|     |           |    |delovne obveznosti,  |
|     |           |    |do največ 0,25    |
|     |           |    |delovne obveznosti v |
|     |           |    |svetovalnem centru  |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D027029 |UČITELJ       | VII/1 |           |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D027030 |UČITELJ       | VII/2 |           |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D027036 |VZGOJITELJ (V    | VII/1 |           |
|     |DIJAŠKEM DOMU, DOMU |    |           |
|     |ZA UČENCE,VZGOJNEM  |    |           |
|     |ZAVODU)       |    |           |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D027037 |VZGOJITELJ (V    | VII/2 |           |
|     |DIJAŠKEM DOMU, DOMU |    |           |
|     |ZA UČENCE,VZGOJNEM  |    |           |
|     |ZAVODU)       |    |           |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D035001 |POMOČNIK VZGOJITELJA |  V  |če dela v razvojnem  |
|     |           |    |oddelku vrtca     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D037005 |POMOČNIK RAVNATELJA | VII/1 |za obseg učne     |
|     |VRTCA        |    |obveznosti in če dela |
|     |           |    |v razvojnem oddelku  |
|     |           |    |vrtca         |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D037007 |VZGOJITELJ      | VII/1 |če dela v razvojnem  |
|     |           |    |oddelku vrtca     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| D037008 |VZGOJITELJ V     | VII/2 |           |
|     |RAZVOJNEM ODDELKU  |    |           |
|     |VRTCA        |    |           |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E034002 |BOLNIČAR NEGOVALEC, |  IV | v skladu z      |
|     |SPREMLJEVALEC    |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E035008 |SREDNJA MEDICINSKA  |  V  | v skladu z      |
|     |SESTRA S SPECIALNIMI |    |normativi, ki jih   |
|     |ZNANJI        |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E035009 |SREDNJA MEDICINSKA  |  V  | v skladu z      |
|     |SESTRA V AMBULANTI  |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E035020 |SREDNJA MEDICINSKA  |  V  | v skladu z      |
|     |SESTRA V RAZVOJNIH IN|    |normativi, ki jih   |
|     |METADONSKIH     |    |določi zdravstvena  |
|     |AMBULANTAH      |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E037011 |DIPL. MEDICINSKA   | VII/1 | v skladu z      |
|     |SESTRA DISPANZERSKA |    |normativi, ki jih   |
|     |DEJAVNOST      |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E037025 |DIPL. MEDICINSKA   | VII/1 |v skladu z normativi, |
|     |SESTRA V RAZVOJNIH IN|    |ki jih določi     |
|     |METADONSKIH     |    |zdravstvena      |
|     |AMBULANTAH      |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E037907 |STROKOVNI VODJA VII | VII/1 | v skladu z      |
|     |           |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E047012 |DELOVNI TERAPEVT I  | VII/1 | v skladu z      |
|     |(INTENZIVNA NEGA,  |    |normativi, ki jih   |
|     |REHABILITACIJSKA   |    |določi zdravstvena  |
|     |ENOTA)        |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E047014 |DELOVNI TERAPEVT III | VII/1 | v skladu z      |
|     |(AMBULANTA)     |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E047015 |DELOVNI TERAPEVT S  | VII/1 | v skladu z      |
|     |SPECIALNIMI ZNANJI  |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E047022 |FIZIOTERAPEVT I   | VII/1 | v skladu z      |
|     |(INTENZIVNA NEGA,  |    |normativi, ki jih   |
|     |REHABILITACIJSKA   |    |določi zdravstvena  |
|     |ENOTA)        |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E047024 |FIZIOTERAPEVT III  | VII/1 | v skladu z      |
|     |(AMBULANTA)     |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E047025 |FIZIOTERAPEVT S   | VII/1 | v skladu z      |
|     |SPECIALNIMI ZNANJI  |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E047037 |LOGOPED II      | VII/2 | v skladu z      |
|     |           |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E047038 |LOGOPED III     | VII/2 | v skladu z      |
|     |           |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E047051 |PSIHOLOG I      | VII/2 | v skladu z      |
|     |           |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E047070 |SPECIALIZANT KLINIČNE| VII/2 |v skladu z normativi, |
|     |PSIHOLOGIJE     |    |ki jih določi     |
|     |           |    |zdravstvena      |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E047072 |SPECIALNI PEDAGOG II | VII/2 | v skladu z      |
|     |           |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E047955 |VODJA II       | VII/2 | v skladu z      |
|     |           |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E048001 |KLINIČNI PSIHOLOG  | VIII | v skladu z      |
|     |SPECIALIST      |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E048003 |KLINIČNI PSIHOLOG  | VIII |v skladu z normativi, |
|     |SPECIALIST KONZULTANT|    |ki jih določi     |
|     |           |    |zdravstvena      |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E048004 |LOGOPED I      | VIII | v skladu z      |
|     |           |    |normativi, ki jih   |
|     |           |    |določi zdravstvena  |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E048013 |PEDAGOG I      | VIII |v skladu z normativi, |
|     |           |    |ki jih določi     |
|     |           |    |zdravstvena      |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E048015 |RAZVOJNO RAZISKOVALNI| VIII |v skladu z normativi, |
|     |SODELAVEC II     |    |ki jih določi     |
|     |           |    |zdravstvena      |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E048022 |SOCIALNI DELAVEC I  | VIII |v skladu z normativi, |
|     |           |    |ki jih določi     |
|     |           |    |zdravstvena      |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E048023 |SPECIALNI PEDAGOG I | VIII |v skladu z normativi, |
|     |           |    |ki jih določi     |
|     |           |    |zdravstvena      |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E048026 |ZDRAVSTVENI SODELAVEC| VIII |v skladu z normativi, |
|     |SPECIALIST      |    |ki jih določi     |
|     |           |    |zdravstvena      |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| E049006 |RAZVOJNO RAZISKOVALNI|  IX |v skladu z normativi, |
|     |SODELAVEC I     |    |ki jih določi     |
|     |           |    |zdravstvena      |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| F025010 |SREDNJA MEDICINSKA  |  V  |v skladu z normativi, |
|     |SESTRA II      |    |ki jih določi     |
|     |           |    |zdravstvena      |
|     |           |    |zavarovalnica     |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
| J035078 |VARUH NEGOVALEC V  |  V  |           |
+----------+---------------------+-------+----------------------+
3. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-70/2011
Ljubljana, dne 18. oktobra 2011
EVA 2011-3311-0068
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
 
SOGLASJE SINDIKATOV:
 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
 
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Bojan Hribar l.r.