Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3538. Tarifna priloga 2011 št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, stran 10827.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06, 87/06, 76/07, 46/08, 70/08, 10/10 in 70/11) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije (NSS – SKI)
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90 – SKEIE)
T A R I F N O P R I L O G O 2 0 1 1 š t. 2
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
1. člen
TARIFNA PRILOGA 1
Tarifna priloga 1 se spremeni tako, da glasi:
1. Za delavce pri delodajalcih, ki so znesek uskladitve iz tarifne priloge 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije vključili v sistem plač, najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 10. 2011 dalje znašajo:
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|Tarifni razred      |   Najnižja   |  Najnižja   |
|             |   mesečna   |   osnovna   |
|             |  osnovna plača  | plača na uro  |
|             |   za 174 ur   |   v EURO   |
|             |   v EURO    |         |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|I. enostavna dela    |   485,46    |   2,79    |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|II. manj zahtevna dela  |   537,66    |   3,09    |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|III. srednje zahtevna  |   591,60    |   3,40    |
|dela           |          |         |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|IV. zahtevna dela    |   676,86    |   3,89    |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|V. bolj zahtevna dela  |   737,76    |   4,24    |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|VI. zelo zahtevna dela  |   861,30    |   4,95    |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|VII. visoko zahtevna   |   1.007,46   |   5,79    |
|dela           |          |         |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|VIII. najbolj zahtevna  |   1.151,88   |   6,62    |
|dela           |          |         |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|IX. izjemno pomembna,  |   1.360,68   |   7,82    |
|najbolj zahtevna dela  |          |         |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
2. Za delavce pri delodajalcih, ki so dosegli pisni dogovor s sindikatom družbe po tarifni prilogi 1 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, da se znesek uskladitve vključi v sistem plač, izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 10. 2011 dalje znašajo:
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|Tarifni razred      |Izhodiščna mesečna |  Izhodiščna  |
|             | plača za 174 ur | plača na uro  |
|             |   v EURO    |   v EURO   |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|I. enostavna dela    |   421,08    |   2,42    |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|II. manj zahtevna dela  |   471,54    |   2,71    |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|III. srednje zahtevna  |   523,74    |   3,01    |
|dela           |          |         |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|IV. zahtevna dela    |   605,52    |   3,48    |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|V. bolj zahtevna dela  |   668,16    |   3,84    |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|VI. zelo zahtevna dela  |   786,48    |   4,52    |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|VII. visoko zahtevna   |   927,42    |   5,33    |
|dela           |          |         |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|VIII. najbolj zahtevna  |   1.068,36   |   6,14    |
|dela           |          |         |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
|IX. izjemno pomembna,  |   1.270,20   |   7,30    |
|najbolj zahtevna dela  |          |         |
+-------------------------+-------------------+-----------------+
3. Delodajalci iz druge točke te tarifne priloge izplačujejo od 1. 10. 2011 dalje mesečni znesek uskladitvenega dodatka v višini 75,83 €.
4. Od 1. 1. 2010 dalje znaša najnižja bruto plača za 174 ur 748,20 € oziroma 4,30 € na uro.
5. Najnižji polni regres za letni dopust znaša 800 € in velja do določitve zneska za letni dopust za leto 2012.
6. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80 % cene javnega prevoza.
7. Stranki te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavile mesečno v svojih glasilih.
2. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, povišanje najnižjih osnovnih plač, izhodiščnih plač in mesečni uskladitveni dodatek pa s 1. 10. 2011.
Ljubljana, dne 20. septembra 2011
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov
Marjan Mačkošek l.r.
Predsednik Upravnega odbora
 
Združenje delodajalcev Slovenije,
Sekcija kovine
Zdravko Slak l.r.
Predsednik 
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
Predsednica 
Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije (NSS-SKI)
Vladimir Pajek l.r.
Predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 SKEIE)
Damjan Volf l.r.
Pooblaščenec
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 23. 9. 2011 izdalo potrdilo št. 02047-1/2006-35 o tem, da je Tarifna priloga 2011 št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 8/6.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti