Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011

Kazalo

3483. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 686/4, k.o. Petrovče, in parc. št. 1726/2, k.o. Pongrac, stran 10577.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 29. 9. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 686/4, k.o. Petrovče in parc. št. 1726/2, k.o. Pongrac
I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 686/4, k.o. Petrovče v izmeri 55 m2 in parc. št. 1726/2, k.o. Pongrac v izmeri 662 m2.
II.
V zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v Žalcu se na parc. št. 686/4, k.o. Petrovče in na parc. št 1726/2, k.o. Pongrac vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, matična št: 5881544, do celote (1/1).
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-3/2011
Žalec, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.