Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011

Kazalo

3452. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih, stran 10422.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 42. člena v povezavi z drugim odstavkom 21. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa program strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih, s katerim se varnostniki in varnostni menedžerji usposobijo za delo pri varovanju prireditev v gostinskih lokalih.
(2) Program strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe. Program strokovnega izpopolnjevanja velja tudi kot obdobni program strokovnega izpopolnjevanja. Vsebina programa se javno objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
2. člen
(začetek veljavnosti odredbe)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-278/2011/18
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
EVA 2011-1711-0028
v funkciji ministra za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister