Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

2975. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o prenosljivosti številk, stran 9088.

Na podlagi sedmega odstavka 71. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad in 110/09) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembah Splošnega akta o prenosljivosti številk
1. člen
Tretji odstavek 10. člena Splošnega akta o prenosljivosti številk (Uradni list RS, št. 75/05, 83/05 – popr., 25/06, 39/06, 16/07, 71/08 in 96/08; v nadaljevanju: splošni akt) se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Operater prejemnik številke mora operaterju dajalcu številke sočasno z zahtevo za prenos številke po telefaksu ali po elektronski pošti v roku 30 minut posredovati kopijo zahteve za prenos številke in kopijo dokumentacije, ki jo je predložil uporabnik naročnik. Operater prejemnik številke mora operaterju dajalcu številke poslati izvirnike dokumentov najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, razen če se operaterja dogovorita drugače.«
2. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38210-3/2011-8
Ljubljana, dne 10. avgusta 2011
EVA 2011-3211-0040
Mark Pohar l.r.
v.d. direktorja