Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica, stran 8623.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 5. redni seji dne 7. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica
1. člen
V 6. členu se za tretjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»Priznanje župana Občine Sodražica«.
2. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Naziv »Častni občan Občine Sodražica« se lahko podeljuje enkrat vsaka štiri leta, in sicer vsako tretje leto v mandatu občinskega sveta.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet izredno podeli naziv častni občan na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja tudi v vmesnem obdobju.«
Zdajšnji drugi odstavek postane tretji.
3. člen
Doda se nov 10. člen, ki se glasi:
»Priznanje župana Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za dosežke, uspehe in izkazano predanost na različnih področjih dela in ustvarjanja ter za odlične uspehe na osebnem področju posameznika ter kot spodbuda za nadaljnjo ustvarjalno delo.
Priznanje župana Občine Sodražica se podeljuje tudi ob posameznih jubilejih in priložnostih, kot tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v občini.
O podelitvi priznanja iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča župan s sklepom«.
4. člen
Členi od 10. naprej se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni in se glasi:
»O podelitvi priznanj Občine Sodražica razen Priznanja župana Občine Sodražica odloča Občinski svet Občine Sodražica, s sklepom.«
6. člen
14. člen se spremeni tako,da se glasi:
»Naslov Častnega občana Občine Sodražica se v letu, ko se podeljuje, lahko podeli samo enkrat. Vsako leto se lahko podeli tudi največ ena Zlata plaketa in tri Priznanja Občine Sodražica.«
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost