Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2506. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o energetski infrastrukturi, stran 7527.

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 58. člena in prvega odstavka 60. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o energetski infrastrukturi
1. člen
V Uredbi o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03, 88/03 in 75/10) se v 4. členu besedilo »nad 110 kV napetosti« nadomesti z besedilom »nazivne napetosti 110 kV in več«.
2. člen
V 5. členu se besedilo »pod 110 kV napetosti« nadomesti z besedilom »nazivne napetosti 110 kV in manj«.
3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen
Na začetku prvega odstavka 23.a člena se doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo 1. točke prejšnjega odstavka se enostavna naprava iz četrte alineje 23.b člena te uredbe montira s pomočjo nosilnega droga na zgradbo ali na zemljišče ob zgradbi, pri čemer montaža takšne naprave ne sme biti v nasprotju s prostorskimi akti. Če prostorski akt ne določa drugače, se takšna naprava lahko montira na zemljišču v območju, ki je s prostorskimi akti določeno kot območje proizvodnih dejavnosti, območje prometne, komunikacijske, energetske, okoljske in vodne infrastrukture ter območje mineralnih surovin. Drog je lahko montiran na temelj, višina naprave pa ne sme presegati 15 m, v primeru montaže na zgradbo pa tudi ne polovice višine zgradbe.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-16/2011
Ljubljana, dne 30. junija 2011
EVA 2011-2111-0056
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti