Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj, stran 6648.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj je Svet Mestne občine Kranj na 7. seji dne 22. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj
1. člen
V 4. členu se spremeni sedež javnega zavoda, ki se po novem glasi: »Gregorčičeva ulica 1, Kranj«.
2. člen
Črta se prvi odstavek 24. člena, ki se po novem glasi:
»Zavod upravlja s prostori na naslovu Gregorčičeva ulica 1 v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna številka 300, k.o. Kranj.«
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne z dne 29. 6. 2011.
Št. 610-24/2011-2-47/12
Kranj, dne 22. junija 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.