Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1483. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1995, stran 2044.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet na 17. seji dne 25. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 1995, katerega sestavni del je tudi zaključni račun sredstev rezerv.
2. člen
Prihodki proračuna Občine Brežice, ki so bili doseženi in razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1995, so naslednji
a) proračun
                                v 000 SIT
------------------------------------------------------------------------
          Bilanca prihodkov        Račun
           in odhodkov        financiranja
------------------------------------------------------------------------
Prihodki       1.166,660.830,12            /
Odhodki       1.197,507.369,53      79,542.304,89
Primanjkljaj      30,846.539,41      79.542.304,89
------------------------------------------------------------------------

b) sredstva rezerv
Prihodki                   5,833.304,15 SIT
Odhodki                     44.000,00 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki        5,789.304,15 SIT
3. člen
Primanjkljaj prihodkov proračuna Občine Brežice nad odhodki po zaključnem računu proračuna občine za leto 1995 se krije iz prihodkov leta 1996.
4. člen
Presežek prihodkov sredstev rezerv nad odhodki po zaključnem računu sredstev rezerv v višini 5,789.304,15 SIT se prenese kot prihodek v sredstva rezerv proračuna Občine Brežice za leto 1996.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-2/96-2/7
Brežice, dne 25. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.