Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1687. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste – del, stran 4516.

Na podlagi 60. člena in v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) Občina Logatec s tem
J A V N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste – del.
I.
Občina Logatec naznanja javno razgrnitev:
1. dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste – del (v nadaljnjem besedilu: dopolnjen osnutek načrta),
2. povzetka za javnost.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 16. 5. 2011 do 31. 5. 2011 v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec – I. nadstropje, sprejemno informacijska pisarna, v času poslovnih ur.
III.
Javna obravnava bo potekala v torek 31. 5. 2011, s pričetkom ob 18. uri, v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec – I. nadstropje, velika sejna soba.
IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega načrta. Pripombe in predloge se poda do 31. 5. 2011 ustno na zapisnik, pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se pošljejo na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.
Občina Logatec bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter spletni strani občine http://www.logatec.si.
Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Št. 3505-1/2011-5
Logatec, dne 29. aprila 2011
Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost