Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

1000. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica, stran 3009.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. redni seji dne 16. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
Normativne cene programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Miren - Kostanjevica od 1. 3. 2011 dalje znašajo:
+--------------------------------------------------+-----------+
|Program                      |Normativna |
|                         | cena v € |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Dnevni program starost od 1 do 3 let       | 510,58  |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Poldnevni program starost od 1 do 3 let      | 408,46  |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Poldnevni program brez kosila starost od 1 do 3  | 326,76  |
|let                        |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|                         |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Dnevni program starost od 3 do 6 let       | 393,73  |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Poldnevni program starost od 3 do 6 let      | 315,20  |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Poldnevni program brez kosila starost od 3 do 6  | 251,97  |
|let                        |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|                         |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Dnevni program kombinirani oddelek        | 434,87  |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Poldnevni program kombinirani oddelek       | 348,12  |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Poldnevni program brez kosila kombinirani oddelek | 278,31  |
+--------------------------------------------------+-----------+
2. člen
Cene programov, ki se uporabljajo kot osnova za obračun plačil staršev v 1. starostnem obdobju znašajo:
+--------------------------------------------------+-----------+
|Program                      | Osnova za |
|                         | obračun |
|                         | plačil  |
|                         |staršev v €|
+--------------------------------------------------+-----------+
|Dnevni program starost od 1 do 3 let       | 477,72  |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Poldnevni program starost od 1 do 3 let      | 382,18  |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Poldnevni program brez kosila starost od 1 do 3  | 305,74  |
|let                        |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
3. člen
Cene programov, ki se uporabljajo kot osnova za obračun plačil staršev v 2. starostnem obdobju znašajo:
+--------------------------------------------------+-----------+
|Program                      | Osnova za |
|                         | obračun |
|                         | plačil  |
|                         |staršev v €|
+--------------------------------------------------+-----------+
|Dnevni program starost od 3 do 6 let       | 376,73  |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Poldnevni program starost od 3 do 6 let      | 301,38  |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Poldnevni program brez kosila starost od 3 do 6  | 241,10  |
|let                        |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
4. člen
Stroški živil v cenah programov znašajo 40,04 € mesečno (dopoldanska malica 12,32 €, kosilo in popoldanska malica 27,72 €) oziroma 1,82 € na dan. Za vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije 80% stroška živil.
5. člen
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2011 dalje.
Št. 600-0027/2010-4
Miren, dne 16. marca 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.