Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011

Kazalo

510. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled, stran 1273.

Občinski svet Občine Gorje, je na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 5/07) na 4. redni seji dne 17. 2. 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
1. člen
Za podrobnejšo razlago pomena izrazov, ki določajo pomen storitvenih dejavnosti in trgovin, se uporablja določilo 5. člena Uredbe o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/08), v nadaljevanju: Uredba, ki določa:
- za območje Občine Gorje se v 7. členu Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled, za območja stanovanj - S (območja pretežno namenjena bivanju, s spremljajočimi stavbami splošnega družbenega pomena, storitvene dejavnosti in trgovin, ki služijo tem območjem) in za mešana območja - M kot storitvene dejavnosti razumejo tudi dejavnosti, ki so navedene v 5. členu Uredbe o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/08), kamor sodijo tudi avtomehanična delavnica (pod šiframi 33.120 - Popravila strojev in naprav in 45.200 - Vzdrževanje in popravila motornih vozil).
2. člen
Obvezna razlaga je sestavni dela Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled.
3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 031-1/2011-4
Gorje, dne 17. februarja 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.