Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5616. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice, stran 16598.

Na podlagi pete točke prvega odstavka 179. člena in 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in spr.), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 27/98), 218., 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09), Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08), ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 3. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S spremembami in dopolnitvami Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08), določa Občina Jesenice olajšave pri uporabi nezazidanega stavbnega zemljišča v območju F, ter usklajuje veljavni odlok z določbami Odloka o Občinskem prostorskem načrtu za Občino Jesenice (v nadaljevanju: OPN).
2. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) (v nadaljevanju: Odlok) se četrti, peti in šesti odstavek 9. člena črtajo, ter se jih nadomesti z naslednjim besedilom:
»Nezazidana stavbna zemljišča, ki so v OPN označena z oznakami IP, IG, PC, PŽ, BD, CU, se poleg točk iz prvega odstavka tega člena točkujejo z dodatnimi 25 točkami.
Nezazidana stavbna zemljišča, ki so v območjih predvidenih podrobnih prostorskih načrtov in so v OPN označena z oznakami IP, IG, PC, PŽ, BD, CU, se poleg točk iz prvega odstavka tega člena točkujejo z dodatnimi 20 točkami.
Nezazidana stavbna zemljišča, ki so v območjih sprejetih podrobnih prostorskih načrtov in v OPN označena z oznakami IP, IG, PC, PŽ, BD, CU, se poleg točk iz prvega odstavka tega člena točkujejo z dodatnimi 70 točkami.«
9. členu se doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:
»Za motnje pri uporabi nezazidanega stavbnega zemljišča se določijo negativne točke glede na visoko stopnjo tveganosti pobočnih premikov. Motnje se ovrednotijo s skupno 3 negativnimi točkami v območju F.«
3. člen
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 007-29/2010
Jesenice, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti