Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

5470. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, stran 16392.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
1. člen
V Uredbi o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09 in 29/10) se črta 12. člen.
2. člen
Za 17. členom se doda novi 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(preverjanje meroslovnih zahtev)
Če se nepremični rezervoar uporablja v skladu z zakonom, ki ureja meroslovje, se ob preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin lahko preverja tudi izpolnjevanje meroslovnih zahtev v skladu s predpisom, ki ureja meroslovne zahteve za nepremične rezervoarje.«.
3. člen
V 25. členu se besedilo »1. januarja 2011« nadomesti z besedilom »1. julija 2011«.
4. člen
26. člen se črta.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-65/2010
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-2511-0173
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost