Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

5459. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2011, stran 16377.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJPZ, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 100. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je župan Občine Luče dne 20. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2011
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Luče za leto 2011 se financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2010.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2010.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
3. člen
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2011.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2011 do sprejetja proračuna za leto 2011 oziroma najkasneje do 31. 3. 2011.
5. člen
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Luče župan občine seznani občinski svet ter nadzorni odbor, sklep pa se objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011.
Št. 007-8/2010
Luče, dne 20. decembra 2010
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost