Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

5437. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna, stran 16357.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 3. redni seji dne 9. 12. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna
1. člen
Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 113/07, 22/10) se spremeni tako, da se spremenijo merila za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Dobrna, ki se dopolnijo v prvi alineji prvega odstavka tako, da po spremembi glasijo:
»Osnovna dejavnost sekcij ljubiteljskih kulturnih društev in sekcij ostalih društev, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo in je ta dejavnost registrirana v Statutu društva, se sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo širši javnosti vsaj petkrat letno:
– trikrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Dobrna ali za Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna (ZTŠK Dobrna) ali v Občini Dobrna,«
Merila za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna se v poglavju C) Izredni dosežki spremenijo tako, da po spremembi glasijo »c) KULTURNI PROJEKTI, PRIREDITVE IN JUBILEJI:
»Za stimulacijo izrednih dosežkov ljubiteljskih skupin in posameznikov (udeležba in dosežki na območnih in državnih srečanjih ter državnih in mednarodnih tekmovanjih), kulturnih projektov in prireditev ter jubilejev (10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 let in itd.) se v vsakokratnemu proračunu rezervira 10 odstotkov sredstev, namenjenih za redno dejavnost kulturnih društev. Za jubilej, ki ni okrogle letnice, se izplača 50% zneska, kot ga pripada za okrogli jubilej. Sredstva za namenjena za prireditve se prejemniku izplačajo ob prireditvi, kot tudi sredstva dodeljena za jubilej, ki se prejemniku izplačajo ob jubileju.«
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0030/2010-1(6)
Dobrna, dne 9. decembra 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost