Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010

Kazalo

5245. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2011, stran 15841.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN) in 111. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) ter 23. člena Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2010 (Uradni list RS, št. 11/10) je župan Občine Beltinci sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2011
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Beltinci za leto 2011, oziroma najdlje do 31. 3. 2011, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2010.
2. člen
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 je znašal 1.611.903,52 EUR in predstavlja obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v preteklem letu.
Seznam proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je priloga tega sklepa.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan 31. december 2010.
4. člen
Obveznosti plačane v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Občine Beltinci za leto 2011.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 402-2010/01
Beltinci, dne 14. decembra 2010
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.