Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010

Kazalo

4331. Razpis naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica, stran 12198.

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08) Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica
R A Z P I S U J E
naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica
KS BITNJA  za volilno enoto  Dolnja Bitnja, voli se 1
                član
      za volilno enoto  Gornja Bitnja, voli se 1
                član
      za volilno enoto  Kilovče, voli se 1 član
      za volilno enoto  Janeževo Brdo, voli se 1
                član
      za volilno enoto  Ratečevo Brdo, voli se 1
                član
KS HARIJE  za volilno enoto  Tominje, voli se 2 člana
KS HRUŠICA za volilno enoto  Male Loče, voli se 2 člana
KS JELŠANE za volilno enoto  Jelšane, voli se 3 člane
      za volilno enoto  Veliko Brdo, voli se 2 člana
      za volilno enoto  Dolenje, voli se 1 član
      (1 član je bil izvoljen na volitvah, ki so bile
      10. 10. 2010)
KS KOSEZE  za volilno enoto  Soze, voli se 1 član
KS     za volilno enoto  Nova vas, voli se 1 član
NOVOKRAČINE
KS OSTROŽNO za volilno enoto  Ostrožno Brdo, voli se 3
BRDO              člane
KS PODGRAD za volilno enoto  Podgrad, voli se 3 člane
      za volilno enoto  Sabonje, voli se 2 člana
KS PREGARJE za volilno enoto  Huje, voli se 1 član
      (1 član je bil izvoljen na volitvah, ki so bile
      10. 10. 2010)
      za volilno enoto  Prelože, voli se 1 član
      (1 član je bil izvoljen na volitvah, ki so bile
      10. 10. 2010)
KS PREM   za volilno enoto  Prem, voli se 3 člane
KS REČICA  za volilno enoto  Zarečje, voli se 2 člana
      za volilno enoto  Rečica, voli se 1 član
      (1 član je bil izvoljen na volitvah, ki so bile
      10. 10. 2010)
KS TOPOLC  za volilno enoto  Topolc, voli se 3 člane
      za volilno enoto  Podstenje, voli se 2 člana
KS VRBOVO  za volilno enoto  Vrbovo, voli se 1 član
      (1 član je bil izvoljen na volitvah, ki so bile
      10. 10. 2010)
      za volilno enoto  Jablanica, voli se 2 člana
      za volilno enoto  Vrbica, voli se 1 član
      (1 član je bil izvoljen na volitvah, ki so bile
      10. 10. 2010)
Kandidature se lahko vložijo do četrtka, 14. 10. 2010, do 15. ure.
Naknadne volitve za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica se opravijo z drugim krogom rednih volitev za župana Občine Ilirska Bistrica, ki bodo 24. oktobra 2010.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija in volilni odbori.
Št. 041-18/2010
Ilirska Bistrica, dne 11. oktobra 2010
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Ilirska Bistrica
Vida Gardelin l.r.