Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2024 z dne 4. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2024 z dne 4. 6. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1557. Zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS)
1558. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C)
1559. Zakon o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A)
1560. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B)
1561. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-E)

Drugi akti

1562. Resolucija o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 (ReNPVP24–29)

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1563. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Češki republiki
1564. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki

Pozivi

1565. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva člana Sodnega sveta

MINISTRSTVA

1566. Pravilnik o obračunu delitve prihodkov od prodaje enotnih vozovnic
1567. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1568. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 5003 – Celje 2

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1569. Obvestilo o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k enajsti izdaji Evropske farmakopeje in dvanajste izdaje Evropske farmakopeje ter o ukinitvi splošnega poglavja Zdravila za gensko zdravljenje za uporabo v humani medicini (5.14) iz Evropske farmakopeje

OBČINE

Kamnik

1570. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2024

Nova Gorica

1571. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
1572. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom SIA v Solkanu
1573. Sklep o potrditvi predlaganih cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
1574. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2024

Semič

1575. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič
1576. Pravilnik o načinu oddajanja športnih objektov in površin za šport v uporabo v Občini Semič
1577. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič
1578. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Semič

Slovenske Konjice

1579. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice

Tišina

1580. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2023
1581. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2024 dalje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti