Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2023 z dne 1. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2023 z dne 1. 9. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2658. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca, ki opravlja funkcijo ministra

Drugi akti

2659. Razpis volitev članov Državnotožilskega sveta

MINISTRSTVA

2660. Pravilnik o načinu izpolnjevanja pogoja kritja civilnopravne odgovornosti prevoznikov v železniškem prometu za pridobitev in veljavnost licence
2661. Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovanju in financiranju varuha športnikovih pravic

SODNI SVET

2662. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
2663. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2664. Sklep o uporabi Smernic ESMA o zahtevah glede upravljanja produktov iz direktive MiFID II
2665. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2666. Sklep uprave javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija o ugotovitvi ničnosti Kolektivnega dogovora

OBČINE

Rogatec

2667. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec

Sevnica

2668. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica

Tišina

2669. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti