Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2023 z dne 4. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2023 z dne 4. 8. 2023, Kazalo


USTAVNO SODIŠČE

2578. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2579. Sklep o dokumentaciji specialnega investicijskega sklada in upravljavca specialnega investicijskega sklada

OBČINE

Ankaran

2580. Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«

Kamnik

2597. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ZP-01 Zgornje Palovče

Lendava

2581. Odlok o priznanjih Občine Lendava
2582. Sklep o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Lendava v letu 2024 in v letu 2025
2583. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Lendava v obdobju 2023–2026

Miren-Kostanjevica

2584. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 180 k.o. 2323 Vrtoče
2585. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1770 in 1779 obe k.o. 2333 Temnica
2586. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 3140 k.o. 2332 Kostanjevica na Krasu
2587. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 608/2 k.o. 2318 Bilje

Piran

2588. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran

Postojna

2589. Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2022

Rečica ob Savinji

2590. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 661/4 k.o. 935 – Spodnja Rečica

Slovenj Gradec

2591. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Slovenj Gradec
2592. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG-48 in SG-52-del)
2593. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG-48 in SG-52-del) (ID številka v zbirki prostorskih aktov: 3566)

Šempeter-Vrtojba

2594. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Šempeter - Vrtojba, na področju splošne družinske medicine za potrebe Doma starejših občanov Vrtojba

Velike Lašče

2595. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
2596. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti