Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1470. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP)
1471. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji
1472. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
1473. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
1474. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)
1475. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
1476. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
1477. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški
1478. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji
1479. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski
1480. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski
1481. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji
1482. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Sultanatu Oman
1483. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Katar
1484. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Južni Afriki
1485. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji
1486. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt
1487. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt
1488. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Slovaški republiki
1489. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih
1490. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Bahrajn
1491. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Mednarodni agenciji za obnovljive vire energije (IRENA)
1492. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih
1493. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt
1494. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski
1495. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Koreji
1496. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
1497. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Slovaški republiki
1498. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
1499. Ukaz o pomilostitvi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1500. Splošni akt o izvensodnem reševanju sporov med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov

OBČINE

Ankaran

1501. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2021

Brežice

1502. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2021
1503. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
1504. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
1505. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
1506. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice
1507. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
1508. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova
1509. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
1510. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
1511. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina
1512. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice
1513. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami
1514. Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2022
1515. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2887 v naselju Brezina – Ak 206

Gorenja vas-Poljane

1516. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2021
1517. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Gorenja vas - Poljane
1518. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Kranjska Gora

1519. Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Kranjska Gora

Murska Sobota

1520. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 53 (Športno rekreacijski center Fazanerija)

Razkrižje

1521. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Razkrižje
1522. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022 v občini Ljutomer, Križevci, Razkrižje

Rogatec

1523. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2021
1524. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec
1525. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«

Slovenj Gradec

1526. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021
1527. Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Slovenj Gradec
1528. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Slovenj Gradec

Tržič

1529. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2021
1530. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora KRŽ 10
1531. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Tržič
1532. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žužemberk

1533. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti