Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2020 z dne 22. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2020 z dne 22. 9. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2270. Sklep o odprtju Konzulata Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v Kopru
2271. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil

BANKA SLOVENIJE

2272. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

SODNI SVET

2273. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

2274. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Ivančna Gorica

2275. Odlok o turističnem vodenju na območju Občine Ivančna Gorica
2276. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 768/19 in parc. št. 768/20 obe k.o. 1812 Dedni Dol
2277. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2527/8, parc. št. 2527/9 in parc. št. 2527/10 vse k.o. 1831 – Višnje
2278. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1604/4 k.o. 1828 Podbukovje
2279. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2073/4 in parc. št. 2073/7 obe k.o. 1829 Veliko Globoko
2280. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 619/1, 619/4 in 620/12 vse k.o. 1817 – Radohova vas

Ljubno

2281. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Ljubno

Loški Potok

2282. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2020

Postojna

2283. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Postojna
2284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Postojna
AAA Zlata odličnost