Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2020 z dne 4. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2020 z dne 4. 9. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2190. Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke
2191. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Odloki

2192. Odlok o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019

Sklepi

2193. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2020/2021

MINISTRSTVA

2181. Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki
2182. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

SODNI SVET

2183. Odločba o prenehanju sodniške službe
2184. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

OBČINE

Cerkno

2185. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno

Dobrova-Polhov Gradec

2186. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Polhograjska graščina

Rogaška Slatina

2187. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Velike Lašče

2188. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP SE 28
2189. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost