Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3750. Zakon o dopolnitvi Zakona o obrambi (ZObr-E)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3751. Slovenski računovodski standardi (2016)

OBČINE

Ljubljana

3752. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

Medvode

3753. Avtentična razlaga 18. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode
3754. Odlok o krajevnih in vaških skupnostih v Občini Medvode
3755. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2015
3756. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode

Moravske Toplice

3757. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice
3758. Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«

Odranci

3759. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2015

Osilnica

3760. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2016
3761. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2016

Piran

3762. Odlok o spremembi zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji – uradno prečiščeno besedilo 2

Rogaška Slatina

3763. Odlok o občinskih taksah v Občini Rogaška Slatina
3764. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina v letu 2016
3765. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina v letu 2016

Rogatec

3766. Odlok o razveljavitvi dela Odloka o ureditvenem načrtu za turistično-kulturno območje v Rogatcu »Muzej na prostem«
3767. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2016
3768. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2016

Škofljica

3769. Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F24
AAA Zlata odličnost