Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2015 z dne 11. 12. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3772. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)

Odloki

3773. Odlok o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2016 in 2017 (OdPDFP1617)
3774. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2016 (OdRSPODU16)
3775. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (OdRSPODU17)
3776. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Računsko sodišče Republike Slovenije za leto 2016 (OdRSPRacS16)
3777. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Računsko sodišče Republike Slovenije za leto 2017 (OdRSPRacS17)
3778. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2016 (OdRSPUS16)
3779. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2017 (OdRSPUS17)
3780. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2016 (OdRSPDZ16)
3781. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2017 (OdRSPDZ17)
3782. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Komisijo za preprečevanje korupcije za leto 2016 (OdRSPKPK16)
3783. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Komisijo za preprečevanje korupcije za leto 2017 (OdRSPKPK17)
3784. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016 (OdRSPVČP16)

Drugi akti

3770. Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016)
3771. Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017)

BANKA SLOVENIJE

3785. Sklep o določitvi blažilnika za druge sistemsko pomembne banke
3786. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
3787. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij
3788. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
3789. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic

OBČINE

Ajdovščina

3790. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2016

Celje

3791. Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Babno
3792. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje

Dravograd

3793. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Hodoš

3794. Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«

Kozje

3795. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2016
3796. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kozje

Kuzma

3797. Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti