Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2014 z dne 28. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2014 z dne 28. 11. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3441. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-B)

Drugi akti

3440. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Rb2014)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost