Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2014 z dne 22. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2014 z dne 22. 8. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2694. Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije

MINISTRSTVA

2680. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA RADIO 1 (ena) – FUNDACIJA PREPROSTO BLIZU«

OBČINE

Kamnik

2681. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem (lokacijskem) načrtu območja M1 Pod Skalco

Kočevje

2682. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje

Koper

2683. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza

Ljubljana

2684. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska–Hladilniška – del

Murska Sobota

2685. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota
2686. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Trebnje

2687. Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje
2688. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Šentlovrencu
2689. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Tržič

2690. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja z oznako 15 S2 Leše – ob grabnu
2691. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Tržič

Velika Polana

2692. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2013
2693. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Velika Polana

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost