Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012, Kazalo


MINISTRSTVA

600. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiškem pismu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

601. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2012

OBČINE

Brezovica

602. Sklep o pripravi spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VS 10/10-1 Vnanje Gorice
603. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Dravograd

604. Navodila o možnosti plakatiranja v času referendumske kampanje za izvedbo referendumov

Grosuplje

605. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grosuplje

Idrija

606. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »Mestno jedro« – Enota urejanja ID 20

Ilirska Bistrica

607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica

Kanal ob Soči

608. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2012

Lendava

609. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (uradno prečiščeno besedilo)

Ljubljana

610. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana

Murska Sobota

611. Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo
612. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo
613. Sklep o izdaji soglasja za gradnjo trafo postaje in garaže za gasilsko vozilo na območju naselja Pušča

Puconci

614. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Puconci
615. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2012

Slovenj Gradec

616. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva proste reje v naselju Podgorje

Slovenska Bistrica

617. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2012
618. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica

Škofja Loka

619. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka

Škofljica

620. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofljica
621. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica

Tišina

622. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2012

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

11. Uredba o ratifikaciji Sprememb Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj
12. Uredba o ratifikaciji Spremembe Statuta Mednarodnega denarnega sklada o reformi Izvršnega odbora
13. Uredba o ratifikaciji Tretje spremembe Statuta Mednarodnega denarnega sklada
14. Sklep o objavi besedila Izmirske deklaracije, ki jo je sprejela Konferenca na visoki ravni o prihodnosti Evropskega sodišča za človekove pravice, v Izmirju 27. aprila 2011

Ministrstvo za zunanje zadeve

15. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih VIII do XV in XXII do XXVII
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti