Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2011 z dne 18. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2011 z dne 18. 4. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1375. Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPLD-1-UPB4)
1376. Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1377. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1398. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

1378. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1379. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov

OBČINE

Brezovica

1380. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 10/7-1 Brezovica

Divača

1397. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2011

Hrpelje-Kozina

1381. Statut Občine Hrpelje - Kozina
1382. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2011
1383. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2012

Jesenice

1384. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
1385. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1

Litija

1386. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Litija

Ljubljana

1387. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

Luče

1388. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče
1389. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Luče
1390. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2011

Mirna Peč

1391. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža«

Semič

1392. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Proizvodno-servisne cone Vrtača

Straža

1393. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža

Škofja Loka

1394. Odlok o proračunu Občine Škofja loka za leto 2011
1395. Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine

Žužemberk

1396. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti