Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2010 z dne 25. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2010 z dne 25. 11. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4914. Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil
4915. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za obstoječe žičnice

Drugi akti

4916. Odločba o imenovanju Draga Šketa na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

MINISTRSTVA

4917. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
4918. Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in službeni obleki gozdarskih nadzornikov
4919. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov
4920. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot
4921. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2011
4922. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2011
4923. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2011
4924. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2011
4925. Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2011
4926. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2011

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4927. Letni program statističnih raziskovanj za 2011 (velja od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011)

OBČINE

Šalovci

4928. Odlok o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v Občini Šalovci
4929. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šalovci

Šmartno pri Litiji

4930. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010

Trebnje

4931. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4932. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zavrč

4933. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zavrč

Zreče

4934. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Zreče
AAA Zlata odličnost