Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

54. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
55. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
56. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
57. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Pozivi

58. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

59. Odločba o imenovanju dr. Martine Bukovec za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Celju

MINISTRSTVA

60. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
61. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2009
86. Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov
87. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
88. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
89. Odredba o določitvi roka za vključitev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

62. Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
63. Spremembe kontnih okvirov

OBČINE

Divača

64. Sklep o znižanju prispevka staršev za program predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Sežana

Gorje

65. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje za leto 2010

Koper

66. Sklep o začetku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Turistično apartmajsko naselje Oltra«
67. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Turistično apartmajsko naselje Oltra II«
68. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta „Kolombini – vzhodno območje A‘‘
69. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Kolombini – zahodno območje”

Kranj

70. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Planina Jug

Miren-Kostanjevica

82. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu

Osilnica

71. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2010

Postojna

72. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Postojna
73. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in o določitvi višine stroškov živil v vrtcih Občine Postojna

Prevalje

83. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje - območje »B« PZ Račel - Log (vulgo Toplice, v nadaljnjem: »CČN«)

Radeče

74. Odlok o dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče

Ravne na Koroškem

84. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Strojna

Razkrižje

75. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Razkrižje
76. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2009
77. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2010

Rogašovci

78. Sklep o določitvi cen storitev pomoči družini na domu za leto 2010

Šentjur

85. Odlok o javnem redu in miru v Občini Šentjur

Tolmin

79. Odlok o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa

Veržej

80. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. Bunčani

Vrhnika

81. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul«

Razglasni del

Javni razpisi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti