Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2010 z dne 10. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2010 z dne 10. 12. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5131. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
5132. Ukaz o imenovanju namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5150. Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
5151. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji

Drugi akti

5133. Sprememba Poslovnika Fiskalnega sveta

MINISTRSTVA

5134. Pravilnik o aditivih za živila
5135. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju
5136. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim materialom
5137. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke
5138. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci
5139. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, licencah in pooblastilih osebja službe letalske meteorologije
5140. Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009

SODNI SVET

5141. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5142. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2010

OBČINE

Ljubno

5143. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2010

Moravske Toplice

5144. Sklep o imenovanju podžupanov

Rogatec

5145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2010

Straža

5146. Odlok o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2010

Šentjur

5147. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2011
5148. Javno naznanilo o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica

Šmartno pri Litiji

5149. Obvezna razlaga Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno pri Litiji

POPRAVKI

5152. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti