Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4886. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1F)
4887. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1C)
4888. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1C)
4889. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1C)
4890. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A)
4891. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13)

USTAVNO SODIŠČE

4892. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2010 do 15. 7. 2010

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4893. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
4894. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejši opredelitvi primerov oziroma okoliščin, postopkov in drugih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati vzajemni sklad, ki želi začasno ustaviti odkup enot premoženja
4895. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o naložbah investicijskega sklada

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4896. Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2010 dalje

OBČINE

Borovnica

4897. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2010

Črna na Koroškem

4898. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2010
4899. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem v letu 2010
4900. Sklep o vrednosti točke za odmero davka na premoženje za leto 2010

Divača

4901. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju januar–marec 2010

Gorenja vas-Poljane

4902. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010
4903. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane
4904. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
4905. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2010

Ivančna Gorica

4906. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Ambrus
4907. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Višnje
4908. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Metnaj
4909. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Metnaj
4910. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Muljava
4911. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Muljava in k.o. Vrhe

Jesenice

4912. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II - Vrbje
4913. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice
4914. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice

Pivka

4915. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2010
4916. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Pivka za leto 2010

Rogaška Slatina

4917. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje severnega dela naselja Zgornja Kostrivnica

Rogašovci

4918. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2009
4919. Sklep o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence

Šalovci

4920. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2010
4921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Šalovci d.o.o.
4922. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2010

Šmarješke Toplice

4923. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarješke Toplice v obdobju januar–marec 2010

Železniki

4924. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti