Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2006 z dne 9. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2006 z dne 9. 10. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4461. Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4462. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper
4463. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Japonskem
4464. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Koreji s sedežem v Tokiu

BANKA SLOVENIJE

4465. Sklep o objavi povzetka revidiranega letnega poročila in drugih podatkov za podružnice bank držav članic

OBČINE

Ajdovščina

4466. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
4467. Pravilnik o subvencioniranju najemnin poslovnih prostorov

Bled

4468. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve Predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Bled in Gorje z urbanistično zasnovo Bleda

Gorenja vas-Poljane

4469. Odlok o dopolnitvah Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
4470. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih in kriterijih za izračun takse ob priključitvi na javno kanalizacijo in vodovod v Občini Gorenja vas - Poljane

Grosuplje

4471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu gospodarska cona sever
4472. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje Eurotrans v Grosupljem

Ig

4473. Odlok o spremembi območij in uvedbi novih naselij na območju Občine Ig

Kranj

4474. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj
4475. Sklep o višini tarifnih postavk

Laško

4476. Odlok o programu opremljanja zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo in komunalnem prispevku v Občini Laško
4477. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
4478. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško
4479. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ljubno

4480. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Mežica

4481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2006

Novo mesto

4482. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto

Slovenj Gradec

4483. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg

Železniki

4484. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki
4485. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda JAVNI ZAVOD RATITOVEC

POPRAVKI

4486. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti