Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2005 z dne 8. 7. 2005, Kazalo


MINISTRSTVA

2835. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi
2836. Sklep o določitvi roka za vključitev Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2837. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. julija 2005 dalje

BANKA SLOVENIJE

2821. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
2822. Kontni okvir za banke in hranilnice
2823. Navodilo za izvajanje Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Metodologija za sestavitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida)

OBČINE

Beltinci

2824. Odlok o predkupni pravici Občine Beltinci na nepremičninah

Dobje

2825. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2004

Ig

2826. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljubljana

2827. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo
2828. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič
2829. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja CO 5/9 Elektro Ljubljana
2830. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V7 Kozarje
2831. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu za kulturni spomenik lokalnega pomena
2832. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠP 6/2 SKIP
2833. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije

Šalovci

2834. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2004

POPRAVKI

1. Popravek Uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Pisker na Arehu
2. Popravek Pravilnika o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture
3. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
4. Popravek Pravilnika o pogojih za delavce, ki izvajajo fizično varovanje jedrskih snovi, jedrskih objektov ali sevalnih objektov, in o pogojih za delavce, ki imajo dostop do jedrskih snovi, ter drugih pogojih, povezanih s fizičnim varovanjem
5. Preklic v seznamu zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati, oziroma za katera bo dovoljenje za promet prenehalo veljati na predlog imetnikov dovoljenja
6. Popravek preambule Sklepa o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
7. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava
8. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava
9. Popravek Odloka o proračunu Občine Sežana 2005
10. Popravek Odloka o zazidalnem načrtu »Katica«
11. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za gradnjo kolektorja odpadnih vod Kisovec in Zagorje in centralne čistilne naprave Zagorje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti