Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2005 z dne 14. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2005 z dne 14. 3. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

872. Zakon o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZDavP-1-UPB1)
873. Zakon o davku na izplačane plače (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIP-UPB1)
874. Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDV-UPB3)
875. Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (uradno prečiščeno besedilo) (ZUKD-UPB1)
876. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (uradno prečiščeno besedilo) (ZSMKR-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

887. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

USTAVNO SODIŠČE

877. Odločba o razveljavitvi neusklajenega dela, ugotovljenega s sklepom Vlade št. 350-00/2001-49 z dne 13. 12. 2001, Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 99/01)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

878. Smernice za izdelavo načrtov integritete
879. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del

OBČINE

Markovci

880. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci

Medvode

881. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode
882. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervaciji

Zreče

883. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Zreče
884. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Zreče
885. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda vrtec Zreče
886. Sklep o javni razgrnitvi Programa priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dela naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja

POPRAVKI

1. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom