Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3533. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ-A)
3534. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1A)
3535. Zakon o ukinitvi Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (ZUARLPP)
3536. Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-H)

Drugi akti

3537. Priporočila sprejeta na Državnem zboru Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3538. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča potoka Boben v Hrastniku
3539. Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov

Sklepi

3540. Sklep o dopolnitvi Sklepa o prenehanju Veterinarskega zavoda Slovenije
3541. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije

Drugi akti

3542. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada

MINISTRSTVA

3543. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
3544. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opredelitvi pogoja preživljanja družinskih članov
3545. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
3546. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
3547. Pravilnik o spremembi pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil
3548. Pravilnik o spremembi pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
3549. Pravilnik o spremembi pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil
3550. Odločba o določitvi organizacije za opravljanje prvega in rednih pregledov naravne mineralne vode in ugotavljanje skladnosti naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode
3551. Odločba o določitvi organizacije za opravljanje prvega in rednih pregledov naravne mineralne vode in ugotavljanje skladnosti naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode
3552. Odločba o določitvi organizacije za opravljanje prvega in rednih pregledov naravne mineralne vode in ugotavljanje skladnosti naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode
3553. Dogovor o reševanju odprtih vprašanj sklenjen med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije, Zdravniško zbornico Slovenije in FIDES-om

BANKA SLOVENIJE

3554. Sklep o spremembi sklepa o dolgoročnem depozitu pri Banki Slovenije

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3555. Ugotovitev, da je mandat poslancu Državnega zbora Republike Slovenije prešel na naslednjo kandidatko
3556. Ugotovitev, da je mandat poslancu Državnega zbora Republike Slovenije prešel na naslednjo kandidatko
3557. Ugotovitev, da je mandat poslancu Državnega zbora Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata
3558. Ugotovitev, da je mandat poslancu Državnega zbora Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3559. Poročilo o gibanju plač za maj 2004

OBČINE

Sveta Ana

3560. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti