Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2003 z dne 3. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2003 z dne 3. 3. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

887. Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (ZON-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

895. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

Sklepi

888. Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
889. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za geografijo

MINISTRSTVA

890. Seznam zdravil, za katera je od 1. 1. 2003 do 25. 2. 2003 prenehalo veljati dovoljenje za promet
891. Seznam zdravil, za katera je bilo od 1. 1. 2003 do 25. 2. 2003 izdano dovoljenje za promet
896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o strokovnem spopolnjevanju, izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in o postopku za izbiro programov

BANKA SLOVENIJE

892. Sklep o spremembi sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
893. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

OBČINE

Loški Potok

894. Odlok o lokacijskem načrtu cestne povezave od mostu čez Čabranko pri Črnem Potoku do priključka na regionalno cesto R3-653/1364 Trava-Podplanina

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
2. Popravek pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
3. Popravek seznama zdravil, za katera je bilo od 20. 7. 2000 do 18. 10. 2002 in od 19. 10. 2002 do 31. 12. 2002 izdano dovoljenje za promet
4. Popravek v seznamu zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 20. 7. 2002 do 30. 9. 2002 izdano dovoljenje za promet
5. Popravek sklepa o uradnem elektronskem naslovu Občine Braslovče
6. Popravek odloka o lokacijskem načrtu za ureditev ceste RIII-639 (R323) odsek 1143 Sp. Brnik-Zg. Brnik od km 0,100 do km 1,700
7. Popravek sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas-Poljane
8. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarska cona sever (Grosuplje)
9. Popravek sklepa o določitvi cene programov v Javnem zavodu Vrtec Laško
10. Popravek sklepa o povišanju ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci v letu 2003
11. Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v Občini Sevnica
12. Popravek odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Zreče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti