Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2003 z dne 6. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2003 z dne 6. 11. 2003, Kazalo


MINISTRSTVA

4699. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda
4700. Pravilnik o homologiranju zaščitnih čelad za voznike in sovoznike motornih koles in koles z motorjem (št. 22.05)
4701. Pravilnik o spremembah pravilnika o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov
4702. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob Muri od Dokležovja do Kučnice

BANKA SLOVENIJE

4703. Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4704. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Snovanje in konstruiranje 2
4705. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Tehnologija
4706. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Vrtnarstvo
4707. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Ženska obleka - osnove konstruiranja
4708. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Poslovna matematika - 2. del
4709. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Hranoslovje
4710. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Estetika oblačenja
4711. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Estetika oblačenja
4712. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Striženje in oblikovanje pričeske
4713. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Prva pomoč in nujna medicinska pomoč

OBČINE

Hodoš

4714. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2003

Krško

4715. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavje

Litija

4716. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Litija
4717. Sklep o spremembah sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija

Medvode

4718. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2003
4719. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2004
4720. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode

Trebnje

4721. Pravilnik za sprejem otrok v Vzgojno-varstveni zavod Trebnje

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

73. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 11 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini in Dodatnega protokola št. 13 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
74. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 12 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
75. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 14 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
AAA Zlata odličnost