Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2002 z dne 28. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2002 z dne 28. 3. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1160. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1161. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1162. Odredba o dopolnitvi odredbe o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
1163. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre
1164. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih
1165. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
1166. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli
1167. Seznam zdravil, za katera je od 15. 1. 2002 do 19. 3. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
1168. Seznam zdravil, za katera je bilo od 15. 1. 2002 do 19. 3. 2002 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

1169. Odločba o razveljavitvi III. poglavja zakona o kmetijskih zemljiščih z odloženim rokom enega leta
1170. Razveljavitev sodb Vrhovnega sodišča in Upravnega sodišča Ministrstva za notranje zadeve in Upravne enote Maribor
1171. Odločba o oceni ustavnosti 18., 19., 20., 47., 49. in 51. člena ter prvega odstavka 64. člena zakona o športu in o oceni ustavnosti drugega odstavka 1. člena zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1172. Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada

OBČINE

Žužemberk

1173. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žužemberk
AAA Zlata odličnost