Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2001 z dne 31. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2001 z dne 31. 8. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3781. Uredba o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001
3782. Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
3783. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
3784. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z žiti

Odloki

3785. Odlok o določitvi naročil zaupne narave listin s področja upravnih notranjih zadev

Sklepi

3786. Sklep o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Tirani
3787. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula v Tirani
3788. Sklep o spremembi višine prispevka za RTV programe

Drugi akti

3789. Izjava po 14. členu Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije

MINISTRSTVA

3790. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox potyvirus
3791. Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti
3792. Navodilo o načinu, obliki in rokih posredovanja podatkov o upravičencih do odškodnine na podlagi zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ)
3793. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bilo v času od 11. aprila 2001 do 25. julija 2001 izdano podaljšanje odločbe o registraciji oziroma spremenjena uporaba v odločbi o registraciji v Republiki Sloveniji
3794. Seznam dopolnitev seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
3795. Seznam dopolnitev seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini
3796. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

BANKA SLOVENIJE

3797. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 3. 9. do 9. 9. 2001

SODNI SVET

3798. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika vrhovnega sodišča
3799. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3800. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
3801. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3802. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3803. Statut Slovenskega inštituta za revizijo

OBČINE

Benedikt

3804. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Benedikt

Jesenice

3805. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice
3806. Pravilnik o spremembi pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem

Kobarid

3807. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid dopolnjen 1996

Kostel

3808. Odlok o javnem redu in miru v Občini Kostel
3809. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostel
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti