Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2001 z dne 27. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2001 z dne 27. 6. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2863. Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
2864. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo električne energije
2865. Uredba o nazivih, pogojih za pridobitev nazivov in posebnih označbah nazivov paznikov

MINISTRSTVA

2866. Odredba o prenehanju uporabe odredbe o obveznem certificiranju cementa in seznam standardov
2867. Odredba o obrazcu potrdila o izpitu iz znanja tujega jezika za odrasle
2868. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju
2869. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sežiganju odpadkov

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2870. Poročilo o izidu naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2871. Sklep o razpisu prostega mesta namestnika predstojnika Sodnika za prekrške Slovenj Gradec

OBČINE

Celje

2872. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje - lahka industrija

Hrpelje-Kozina

2873. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Hrpelje-Kozina

Kobilje

2874. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti Občine Kobilje

Podlehnik

2875. Odlok o osnovah in merilih za določitev najemnine za zemljišča in poslovne prostore

Ravne na Koroškem

2876. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka

Sevnica

2877. Odredba o določitvi prednostnih in stranskih cest v Občini Sevnica
2878. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega dobra

Trebnje

2879. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi Občine Trebnje za leto 2000
2880. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 - "Obrtna cona Trebnje"

Velike Lašče

2881. Odlok o razglasitvi "Tadolejnga" kozolca v Malih Laščah za kulturni spomenik lokalnega pomena
2882. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velike Lašče
2883. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o ustanovitvi javnega dobra
2884. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Velike Lašče
AAA Zlata odličnost