Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2001 z dne 21. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2001 z dne 21. 6. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2772. Uredba o nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
2773. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu odpadkov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2774. Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu

OBČINE

Ajdovščina

2775. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki
2776. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2777. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Benedikt

2778. Odlok o spremembi odloka o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Benedikt
2779. Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Benedikt

Prevalje

2780. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2000
2781. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Prevalje
2782. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Prevalje
2783. Program priprave in sprejemanja ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko-poslovno zazidavo Malinek - Dolga Brda
2784. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Razkrižje

2785. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Razkrižje

Škocjan

2786. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Škocjan
2787. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan
2788. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Škocjan
2789. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škocjan
2790. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Škocjan
2791. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan
2792. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2793. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2794. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v VVE pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
2795. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Škocjan iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Šmarje pri Jelšah

2796. Odlok o dopolnitvah odloka o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Žiri

2797. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Žiri

Žirovnica

2798. Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za Občino Žirovnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti