Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2000 z dne 14. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2000 z dne 14. 11. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4339. Uredba o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov
4340. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o subvencioniranju študentske prehrane
4341. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev
4342. Uredba o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin

Sklepi

4343. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa

Drugi akti

4344. Ustanovitveni akt javnega Jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4345. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za področje malega gospodarstva
4346. Navodilo za reševanje pritožb
4347. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o varnosti strojev
4348. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti z odredbo o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

OBČINE

Jesenice

4351. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov

Ljubljana

4349. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
4350. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Škofljica

4352. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škofljica

Videm

4353. Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra v k. o. Lancova vas

Vrhnika

4354. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Drenov Grič-Lesno brdo

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o potrditvi mandatov poslancem Državnega zbora Republike Slovenije
2. Popravek odloka o dopolnilnem premoženju, ki se preda Prvemu pokojninskemu skladu Republike Slovenije
AAA Zlata odličnost