Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1999 z dne 13. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1999 z dne 13. 7. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2648. Zakon o carinski službi (ZCS-1)
2649. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK)
2650. Zakon o spremembi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-D)
2651. Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP)
2652. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)
2653. Zakon o rudarstvu (ZRud)
2654. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1)
2655. Zakon o ohranjanju narave (ZON)

MINISTRSTVA

2656. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku njihove verifikacije ter preverjanja
2657. Pravilnik o izdelkih iz žit
2658. Pravilnik o jedilnih oljih, masteh rastlinskega izvora, margarini in majonezi
2659. Pravilnik o čaju, gorčici, jedilni soli, pecilnem prašku, prašku za puding in vanilijevem sladkorju
2660. Pravilnik o obrazcu zdravstvenega spričevala za živali in obrazcu veterinarske napotnice
2661. Pravilnik o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
2662. Odločba o prenehanju veljavnosti odločbe o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana za opravljanje del in nalog v postopku potrjevanja novih sort, dovolitve introdukcije tujih sort in varstva sort kmetijskih rastlin
2663. Dopolnitev seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji

OBČINE

Borovnica

2664. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Borovnica

Celje

2665. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnih načrtih "Gospodarska cona v Celju"
2666. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Ljubečna
2667. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Lava II - Ingrad
2668. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zavarovanju in začasnem urejanju grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev revolucije na območju Občine Celje
2669. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje
2670. Sklep o valorizaciji in vrednosti kvadratnega metra površine in vrednosti točke za leto 1999 za odmero davka od premoženja

Črnomelj

2671. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Čardak v Črnomlju

Grad

2672. Statut Občine Grad

Jesenice

2673. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice

Novo mesto

2674. Sklep o cenah storitev za urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš ter za odvoz nepravilno parkiranih vozil
2675. Sklep o cenah storitev za urejanje javne tržnice
2676. Sklep o cenah storitev za uporabo javnih sanitarij
2677. Sklep o cenah storitev za pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč

Sežana

2678. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana
2679. Odlok o zazidalnem načrtu za območje ZS 11 - "Lehte" v Sežani
2680. Pravilnik o usklajevanju lokacijskih dokumentacij s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Sežana
2681. Sklep o cenah storitev s področja urejanja prostora
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti