Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1998 z dne 22. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1998 z dne 22. 1. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

226. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za alocirane obveznosti Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana in Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor iz naslova kreditov, ki jih je Sklad za financiranje povečanja zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih in izrazito emigracijskih področjih Socialistične federativne republike Jugoslavije najel pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (ZPONLB)
227. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za restrukturiranje obveznosti podjetij s področja elektrogospodarstva (ZPROE)

MINISTRSTVA

228. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

229. Koeficienti rasti cen

OBČINE

Podčetrtek

230. Odlok o razveljavitvi taks, ki so jih uporabniki plačevali neposredno ob ceni vode in odvoza komunalnih odpadkov
231. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti
232. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Podčetrtek

Šentjur pri Celju

233. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju
234. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanju s komunalnimi odpadki
235. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo s pitno vodo
236. Odredba o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih dobrin v Občini Šentjur pri Celju
237. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentjur pri Celju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti