Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1995 z dne 16. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1995 z dne 16. 11. 1995, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3002. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3003. Ukaz o imenovanju veleposlanice - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
3004. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irski

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

3005. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja znanosti in tehnologije
3006. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 17. 12. 1994 do 23. 6. 1995 dano dovoljenje, da smejo v promet

USTAVNO SODIŠČE

3007. Odločba o ugotovitvi, da določbi četrtega odstavka 39. člena in četrtega odstavka 52. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v neskladju z ustavo
3008. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 39. člena pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku
3009. Odločba o ugotovitvi, da 28. člen, šesta, sedma in enajsta alinea 29. člena, 30. člen, 31. člen, četrti odstavek 33. člena, prvi stavek petega odstavka 35. člena, tretji odstavek 42. člena, prvi odstavek 50. člena in drugi stavek drugega ..
3010. Odločba o odpravi drugega stavka 1. člena; 2., 4., 5., 6., 7. in 8. člena, razen prvega stavka drugega odstavka; četrte alinee tretjega odstavka 9. člena; 10. in 11. člena; 17. in 18. člena; drugega odstavka 20. člena; ter 21. in 23. čl...

OBČINE

Brežice

3011. Odlok o organizaciji in delovanju zaščite in reševanja v Občini Brežice
3012. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin (Brežice)

Črnomelj

3013. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1995
3014. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
3015. Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Črnomelj)
3016. Odlok o spremembi in dopolnitvi statuta Občine Črnomelj

Gorišnica

3017. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka (Gorišnica)
3018. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka (Gorišnica)

Kamnik

3019. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata (Kamnik)

Moravske Toplice

3020. Statutarni sklep (Moravske Toplice)
3021. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Moravske Toplice prešel na naslednjega kandidata
AAA Zlata odličnost