Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1995 z dne 6. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1995 z dne 6. 11. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2916. Zakon o vojnih invalidih (ZVojI)
2917. Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN)
2918. Zakon o vojnih veteranih (ZVV)
2919. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju (ZDP-B)
2920. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kreditnih poslih v tujino (ZKPT-A)
2921. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDPEN-A)
2924. Obvezna razlaga 19. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95 in 20/95 - odločba US) - (ORZLS19)

Odloki

2922. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1994 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS94)
2923. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1995 (OdFNBS95)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2925. Uredba o določitvi najvišjih cen svežega svinjskega mesa

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2926. Odredba o dopolnitvi seznama proizvodov in sklopov, sestavnih delov in pribora, ki se upošteva pri vezavi uvoza cestnih vozil, njihovih delov in pribora za opravljeni izvoz
2927. Odredba o določitvi cen utekočinjenega naftnega plina iz republiških blagovnih rezerv
2928. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov v letu 1995
2929. Odločba o osnovah za mesečne prejemke

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2930. Poslovnik varuha človekovih pravic

OBČINE

Celje

2931. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Celje

Ig

2932. Sklep o podaljšanju veljavnosti odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč
2933. Sklep o opravljanju dimnikarskih storitev na območju Občine Ig
2934. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Ig

Kamnik

2935. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti