Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1994 z dne 27. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1994 z dne 27. 12. 1994, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2954. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letu 1995
2955. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko v letu 1995
2956. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko v letu 1995

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2957. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pedagoški dokumentaciji in evidencah v usmerjenem izobraževanju
2958. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolskem koledarju za srednje izobraževanje
2959. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v usmerjenem izobraževanju
2960. Odredba o prepovedi uvoza in tranzita posameznih vrst rastlin
2961. Odredba o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
2962. Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
2963. Sklep o določitvi povračila stroškov za pogreb odlikovancev z redom narodnega heroja za četrto trimesečje 1994
2964. Sklep o določitvi višine pogrebnine za pogreb imetnikov "Partizanske spomenice 1941", borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema za četrto trimesečje 1994

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2965. Sklep o začasnem financiranju Gospodarske zbornice Slovenije za obdobje januar-april 1995

OBČINE

Grosuplje

2966. Sklep o uvedbi posebnega prispevka za financiranje modernizacije krajevnih poti na področju vasi Kompolje
2967. Poročilo o izidu glasovanja na zboru občanov dne 3. 12. 1994 za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Kompolje

Jesenice

2968. Sklep o uskladitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v občini Jesenice
2969. Odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč

Kamnik

2970. Poročilo o ugotovitvi izida volitev za župana občine Kamnik

Tržič

2971. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Tržič za leto 1994
2972. Odlok o začasnem financiranju proračuna občine Tržič v prvem trimesečju leta 1995

Turnišče

2973. Poročilo o izidu lokalnih volitev 1994 v občini Turnišče

Vodice

2974. Poročilo o izidu splošnih volitev za župana v občini Vodice
2975. Poročilo o izidu splošnih volitev za člane občinskega sveta v občini Vodice

Žalec

2976. Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana občine Žalec
AAA Zlata odličnost